"Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
 
[[File:Octane molecule 3D model.png|right|thumb|300px|Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t.]]
''' Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t''' (碳氫化合物, [[Yîn-ngî]]: Hydrocarbon) he [[Yû-kî Fa-ha̍p-vu̍t]] ke yit-chúng. Liá-chúng Fa-ha̍p-vu̍t chṳ́-yû [[Thàn]] lâu [[Khîn]] chû-sṳ̀n, khì-chûng pâu-hàm [[vàn-thâng]], [[hî-thâng]], [[kuì-thâng]], [[fàn-thâng]] khi̍p [[fông-thâng]], he chṳ̂n-tô khì-thâ Yû-kî Fa-ha̍p-vu̍t ke kî-thí.
 
910

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân