A-hîn Kôn-yàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
A-hîn Kôn-yàm.
A-hîn Kôn-yàm fûn-phu.

A-hîn Kôn-yàm (Yîn-ngî: Hepatitis A, yî-chhièn pûn sṳ-vì khí chhòn-ngiam-sin ke kôn-yàm), Thai-liu̍k, Hiông-kóng, Àu-mùn, -Sîn yi̍t chok Kap-hîn-kôn-yàm (甲型肝炎), chhai Chûng-koet Thai-liu̍k sòng kién-chhṳ̂n A-kôn. He yit-chúng fat-sâng yî kôn chhong ke kip-sin kám-ngiam chhi̍t-phiang, hí yîn yî A-hîn Kôn-yàm phiang-thu̍k (hepatitis A virus, HAV). Chhai hí-tô on-li tông-chûng, fam-chá chṳ́-yû séu hí tsin chhong fe̍t mò tsin chhong, yû-khì he ngièn ki kha khiâng ke phiang fam. Chhiùng kám ngiam to fat phiang, khì siâm phu̍k khì yok vì ngi chṳ liuk chû. Yì kó chhut-hien tsin chhong, chhṳ̀-sa sṳ̀-kiên thûng-sòng vì pat chû, tsin-chhong khó-nèn pâu-hàm: ok-sîm, êu-phôn, puk-sià, phì fû fat vòng, fat sêu lâu puk-thung. Yok 10 chṳ 15% ke phiang fam, chhai chhû chhṳ kám ngiam heu 6-ke ngie̍t nui fi chhut-hien fu̍k fat tsin chhong. Khi̍t séu-sú phiang fam khó-nèn chhut-hien kip-sin kôn kûng-nèn sôi khe̍t, liá chhai ló-ngièn fam-chá chûng pí-kha sòng-kien.