Airbus

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Airbus.

Khûng-chûng Hak-chhâ Kûng-sṳ̂ (Yîn-ngî: Airbus S.A.S.), he Êu-chû yit-kâ mìn hòng fî-kî chṳ-chho Kûng-sṳ̂, yî 1970-ngiènTet-koet, Fap-koet, Sî-pân-ngà lâu Yîn-koet khiung-thùng chhóng-li̍p, Chúng-phu sat yî Fap-koet thù lû tsṳ. Khûng-chûng hak chhâ Kûng-sṳ̂ he Êu-chû chui-thai ke kiûn fó kiûng-yin chṳ-chho sông khûng-chûng hak chhâ si̍p-thòn (Airbus Group) khì-hâ khî-ngia̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chó-khì kiê-thon[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiet-kèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fu̍k-vu hàng ngia̍p[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fu̍k-vu liâng-vet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]