跳至內容

Toulouse

Chhiùng Wikipedia lòi
Thù-lû-tsṳ.
Thù-lû-tsṳ.
Toulouse .
Toulouse .

Thù-lû-tsṳ (Fap-ngî: Toulouse) vi-yî Fap-koet sî-nàm-phu Kâ-liùng-hò pán, thai-chṳ chhú-yî Thai-sî-yòng lâu Thi-chûng-hói chṳ̂-kiên ke chûng-tiám, vì Sông Garonne-sén, Midi-Pyrénées Thai-khî Sú-fú, khî Pâ-lì 590 kûng-lî (366 Yîn-lî). Chiet chṳ 2008-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit, Thù-lû-tsṳ thai-sṳ yúng-yû 1,202,889 kî-mìn, he Fap-koet thi-si thai sàng-sṳ, kiùn chhṳ yî Pâ-lì (1210 van), Lî-ngo (210 van), lâu Mâ-soi (170 van). Thù-lû-tsṳ he Êu-chû hòng-thiên sán-ngia̍p ke kî-thi, Khûng-chûng pâ-sṳ, Ka-li-lio̍k thin-vi hì-thúng, SPOT Ví-sên ke Chúng-phu, Fap-koet Koet-kâ Thai-khûng Ngièn-kiu Chûng-sîm ke Thù-lû-tsṳ hòng-thiên chûng-sîm (CST), Êu-chû chui-thai ke hòng-thiên chûng-sîm tû vi-yî liá-vi. Êu-chû chui-thai ví-sên chṳ-chho-sông Thai-lùi-tsṳ Â-lòi-nì-â Yî-hòng Kûng-sṳ̂, lâu EADS Kûng-sṳ̂ ke chṳ́ Kûng-sṳ̂ EADS Astrium Satellites ya-he Thù-lû-tsṳ ke chhùng-yeu chhùn-chhai. Chho̍k-miàng ke Thù-lû-tsṳ Thai-ho̍k chhóng-phan yî 1229-ngièn, he Êu-chû chui kú-ló ke Thai-ho̍k chṳ̂-yit, yû chhêu-ko 97,000 ke ho̍k-sâng, lâu Lî-ngì pin lie̍t Fap-koet thi-sâm-thai Thai-ho̍k káu-yèn, kiùn chhṳ yî Pâ-lì Thai-ho̍k lâu lî ngo Thai-ho̍k. Thù-lû-tsṳ he chhièn Languedoc-sén ke Sú-fú. Hien-chhai kì he Midi-Pyrénées Thai-khî ke Sú-fú, kâi khî he Fap-koet pún-thú chui-thai ke thi-khî. Kì ya-he Sông Garonne-sén ngi-kip Hàng-chṳn-khî ke Sú-fú.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Toulouse siông-koân ke tóng-on.