跳至內容

Auckland Vùn-fap Ho̍k-káu

Chhiùng Wikipedia lòi
Auckland Grammar School.

O-khiet-làn Vùn-fap Ho̍k-káu (Yîn-ngî: Auckland Grammar School) he Néu Sî-làn yû 140-ngièn li̍t-sṳ́ ke kûng-li̍p nàm-chṳ́ chûng-ho̍k. Chêu-sû kiú-ngièn-kip chṳ sṳ̍p-sâm ngièn-kip ke ho̍k-sâng. 2008-ngièn ho̍k-káu yû 2483-miàng ho̍k-sâng, khì-chûng pâu-koat phu-fun ki-suk vi-yî ho̍k-káu fu-khiun ke Tibbs House ke káu-ngoi ki-suk ho̍k-sâng, sṳ́ O-khiet-làn Vùn-fap Ho̍k-káu sṳ̀n-vì Néu Sî-làn chui-thai ke ho̍k-káu chṳ̂-yit. O-khiet-làn Vùn-fap Ho̍k-káu he pûn khon-cho Néu Sî-làn miàng-káu chṳ̂-yit, ho̍k-sâng li̍t-ngièn ho̍k-su̍t sṳ̀n-chit chhai chûng-ho̍k phài-miàng sông miàng-lie̍t chhièn-màu, thùng-sṳ̀ mî-ngièn chhai thí-yuk fông-mien ya-he tet-tó chióng-sóng. Ho̍k-káu pín-chhṳ̀ ngiàm-kiún ke ho̍k-su̍t kau-yuk lâu khien-chhiòn ho̍k-ngia̍p kin-chên ke lî-ngiam, thì-chhong chîn-yîn-chṳ kau-yuk khi̍p ho̍k-sâng chhiòn-nèn fat-chán.