跳至內容

Boston Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Pô-sṳ-tun Thai-ho̍k.
Pô-sṳ-tun Thai-ho̍k.

Pô-sṳ-tun Thai-ho̍k (Boston University) he yit-só yù Mî-koet Ví-lî Kûng-fi só chhóng-phan, hien vi-yî Mî-koet Mà-sat-chû-set-chû Pô-sṳ-tun-sṳ ke sṳ̂-li̍p ngièn-kiu hîn Thai-ho̍k. Kâi káu chhièn-sṳ̂n vì 1839-ngièn sat-li̍p yî Fu̍t-mùng-thi̍t-chû ke Ví-lî Kûng-fi Sṳ̀n-ho̍k-yen, 1847-ngièn chhiên-yì to Sîn Hàn-pu-ha-chû Không-khô-tet, 1867-ngièn yu chhiên to Mà-sat-chû-set Pu-lû-khiet-lòi-ên thi-khî, chui-heu yî 1939-ngièn chṳ 1948-ngièn kiên-chin chu vi-yî Pô-sṳ-tun sṳ-khî sî-piên, Chhà-ngì-sṳ-hò 〔Charles River〕 hò-pán ke hien-chí; kâi káu yî Pô-sṳ-tun-sṳ khî nàm-piên nang sat yû Yî-ho̍k yen káu-khî.