Chên Ki-ên

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chên Ki-ên

Chên Ki-ên (1922-ngièn 10-ngie̍t 23-ngit – 2012-ngièn 2-ngie̍t 12-ngit), hêm-cho Chên Kau-kôn, chhut-se chhai Phîn-tûng-yen Lui-phû-hiông Mî-fò-chhûn he Thòi-vân Hak-kâ-ngìn. Yâ-khiù-yèn lâu kau-lièn, chên-kîn tông Hiûng-thi-siong chúng-kau-lièn, vì 2007-ngièn Yun-thûng Chîn-yîn-chióng ke chûng-sṳ̂n sṳ̀n-chhiu-chióng tet-chú, 2014-ngièn ngi̍p-sién Thòi-vân Phóng-khiù Miàng-ngìn-thòng, vì thèu-pak kài tet-chú.