跳至內容

Nui-phû-hiông

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lui-phû-hiông)

Nui-phû-hiông (內埔鄉) he Thòi-vân Phìn-tûng-yen ke yit-ke hiông.

Hàng-tsṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]