Chông San-vì

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chông San-vì
A-Wei Chang.JPG
Nàm-ngi-ngìn
Lò-mâ-sṳ Chang Shan Wei
Yîn-vùn miàng A Wei Chang
Sok-ho Kho-téu, Chhó-môi siên-chṳ́, San-mì Ma-ma, Â-vì
Koet-sit Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Mìn-chhu̍k Hak-kâ-ngìn
Chhut-se (1975-08-07) 1975-ngièn 8-ngie̍t 7-ngit (45-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Mèu-li̍t-yen
Chṳt-ngia̍p Yên-yèn, kô-sú, chú-chhṳ̀-ngìn
Ngî-ngièn Koet-ngî, Hak-kâ-ngî
Kau-yuk Thòi-vân Thâm-kông Thai-ho̍k Sṳ-thâng Kau-yuk Chhòn-pô Ho̍k-hì Ho̍k-sṳ
Yîm-ngo̍k lui-hîn Fà-ngî liù-hàng yîm-ngo̍k
Chhut-tho thi-tiám Thòi-vân Thòi-vân
Chhut-tho ngit-khì 2001-ngièn,​-chhièn​(2001
Chhong-phién kûng-sṳ̂ Kôn-khun Yáng-sṳ (2000-2002)
Khiâ-thiên Ngu-lo̍k(2003-2006)
Kîn-chi kûng-sṳ̂ Khôi-li Ngu-lo̍k Kîn-ki(2002-2006)
Yàng-va̍k Chṳ-chok(2007-2013)
IMDb chṳ̂-sín ya̍p-mien

Chông San-vì(1975-ngièn 8-ngie̍t 7-ngit –  ) he yit-chak chhut-sṳ̂n Thòi-vân Mèu-li̍t ke Hak-kâ-yí yên-yèn, kô-sú, chú-chhṳ̀-ngìn.