Chû-chhèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Chû-chhèu

Chû-chhèu (周朝, yok Chhièn 1046-ngièn-Chhièn 221-ngièn) he Chûng-koet li̍t-sṳ́ sông ki-sṳ̀n Sông-chhèu chṳ̂-heu ke yit-ke chhèu-thoi. Chû-chhèu fûn-vì "Sî-Chû" lâu "Tûng-Chû" lióng-ke sṳ̀-khì. Khì-chûng Tûng-Chû sṳ̀-khì yu chhṳ̂n-cho "Chhûn-chhiû Chan-koet", fûn-cho "Chhûn-chhiû" khi̍p "Chan-koet" lióng phu-fun.