Chûng-koet Khiung-sán-tóng thi 18 chhṳ Chhiòn-koet Thoi-péu Thai-fi

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Chûng-koet Khiung-sán-tóng thi 18 chhṳ Chhiòn-koet Thoi-péu Thai-fi, kién-chhṳ̂n Chûng Khiung 18 Thai, he Chûng-koet Khiung-sán-tóng2012-ngièn 11-ngie̍t 8-ngit chṳ 11-ngie̍t 14-ngit chhai Pet-kîn khôi ke Chhiòn-koet Thoi-péu Thai-fi. Khôi-fi ke thoi-péu yù 2,268 ngìn. Liá-chak fi-ngi sién-kí chhut chûng-yông vî-yèn 205 ngìn lâu chûng-yông heu-pú vî-yèn 171 ngìn.

18 Thai kiet-suk ke chhṳ-ngit, Chûng Khiung Chûng-yông Vî-yèn-fi sién-kí chhut Chûng-yông Chṳn-chhṳ-khiu̍k Sòng-vî 7 ngìn: