Lí Khiet-khiòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Lí Khiet-khiòng

Lí Khiet-khiòng (李克強, 1955-ngièn 7-ngie̍t 1-ngit – 2023-ngièn 10-ngie̍t 27-ngit), Chûng-koet Ôn-fui Thin-yén ngìn, chṳn-chhṳ-kâ. Pún-khô pit-ngia̍p yî Pet-kîn Thai-ho̍k fap-li̍t-hì, Sa̍k-sṳ lâu Pok-sṳ pit-ngia̍p yî Pet-kîn Thai-ho̍k kîn-chi ho̍k-yen, yúng-yû Fap-ho̍k ho̍k-sṳ, kîn-chi-ho̍k Sa̍k-sṳ khi̍p Pok-sṳ Ho̍k-vi. Kì chhai 2007-ngièn 9-ngie̍t chṳ 2012-ngièn 9-ngie̍t he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke koet-vu-yen chúng-lî.