Chhṳ̀n Chhêu-mìn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chhṳ̀n Chhêu-mìn
Chen Chao-Ming-01 - by Zil Chang (cropped).jpg
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet thi 8-9 kài li̍p-fap ve-yèn
Chhiu-ngim
2012-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit
Constituency Mèu-li̍t-yen thi-yit sién-kí-khî
(Chuk-nàm-chṳ́n , Heu-liùng-chṳ́n , Chho-khiâu-hiông,
Thûng-siau-chṳ́n, Sî-fù-hiông, Thùng-lô-hiông,
Sâm-ngi-hiông, Yén-lî-chṳ́n)
Majority 82,902(56.82%) (thi-8 kài)
56,373(42.26%) (thi-9 kài)
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1951-12-17) 1951-ngièn 12-ngie̍t 17-ngit (70-se)
Thòi-vân Thòi-vân Mèu-li̍t-yen
Koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng (2010-ngièn 7-ngie̍t 15-ngit - )
Khì-thâ tóng-phai Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng (2004-ngièn - 2005-ngièn)
 • Mèu-li̍t-yen Yâ-tiâu Ho̍k-fi lî-sṳ-chhòng
 • Mèu-li̍t-yen Chhiâng-sông-fi ku-mun
 • Mèu-li̍t-yen Chhûng-sông-hoi Chhàn-chong Hia̍p-fi ku-mun
 • Mèu-li̍t-yen Ngi-fi thi-12, 13 kài ngi-yèn
 • Thòi-vân-sén Ngi-fi thi-10 kài ngi-yèn (Chûng-koet Koet-mìn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng)
  (1994-ngièn -1998-ngièn)
 • Li̍p-fap-yen (thi-4 kài) ve-yèn
  (1999-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit - 2002-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit)
 • Li̍p-fap-yen (thi-8 kài) ve-yèn
  (2012-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit - 2016-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit)
 • Li̍p-fap-yen (thi-9 kài) ve-yèn
  (2016-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit - 2020-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit)

Chhṳ̀n Chhêu-mìn (1951-ngièn 12-ngie̍t 17-ngit –  ) he Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân) chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Mèu-li̍t-yen-ngìn.