Heu-liùng-chṳ́n

Chhiùng Wikipedia lòi
Heu-liùng-tsṳ́n

Heu-liùng-tsṳ́n he Thòi-vân Mèu-li̍t-yen ke yit-ke tsṳ́n, tshai Mèu-li̍t-yen sî-phu, sî-lìn Thòi-vân Hói-hia̍p, pet kak chûng-kóng-hâi lâu Tsuk-nàm-tsṳ́n vì kie-sien, tûng tsiap Cho-khièu-hiông, nàm-lìn Mèu-li̍t-sṳ, Sî-fù-hiông.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]