Chhiâng-chêu

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhiâng-chêu (Capsicum annuum),yu-miàng tên-lûng-tsiau, sî-tsiau, he sòng-kien sṳ-tshòi. Kok tsâi-phì phín-tsúng yu-yû thiàm-la̍t-tsiau, thiàm-tsiau, sṳ̀-tsṳ́-tsiau, ńg-tshái-tsiau, tshoi-tsiau tén-tén. Yû la̍t-ke lâu put-la̍t-ke fe̍t-tsá pan la̍t-ke, yû liu̍k, fùng, vòng, tsṳ́ tén ngên-set ke. Yû kha-tsiâm lâu kha-yèn ke. 青椒(Capsicum annuum),又名燈籠椒、西椒,係常見蔬菜。各栽培品種又有甜辣椒、甜椒、柿子椒、五彩椒、菜椒等等。有辣个和不辣个或者半辣个,有綠、紅、黃、紫等顏色的。有較尖和較圓的。