Chhiên-sṳ-vùn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本

Chhiên-sṳ-vùn (千字文) he Chûng-koet ke chhòn-thúng kâu se-ngìn-é ke . Kâi sû chhai Nàm-pet-chhèu sṳ̀-khì yù Chû Hîn-sṳ phiên sṳ̀n, nui-yùng tû chhái-yùng Vòng Hî-chṳ̂ 1000 chak m̀ chhùng-fu̍k ke sṳ.

Sâm-sṳ-kîn, Pak-kâ-siang, lâu Chhiên-sṳ-vùn sâm-phu khiung-ha ham-cho "Sâm Pak Chhiên", he Chûng-koet kú-thoi se-ngìn-é ke khí-mùng thu̍k-vu̍t.