Chhiùng-sân Chhâ-theù (Thòi-pet-sṳ)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

邇篇文章講嘅係縱貫線嘅鐵路車站。想尋共樣用白話字嘅名嘅車站,看下“Chhiùng-sân Chhàm

Chhiùng-sân Chhâ-theù

Chhiùng-sân Chhâ-theù (松山車頭), yu hêm-cho Chhiùng-sân Chhâ-chhàm (松山車站), vi-yî Thòi-vân Thòi-pet-sṳ Sin-ngi-khî, Chhiùng-sân-khî, vì Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k Chiúng-kon-sien.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]