Chiáng Pak-yàn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chiáng Pak-yàn
Mû-ngî-miàng 井柏然
Chhut-se-ngit 1989-ngièn 4-ngie̍t 19-ngit Edit this on Wikidata (34-se)
Chhut-se-thi Sṳ́m-yòng-sṳ Edit this on Wikidata
Koet-sit Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Edit this on Wikidata
voi kóng Hon-ngî Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p Yên-yèn, Kô-sú, 電視演員 Edit this on Wikidata
Fûng-kak 華語流行音樂 Edit this on Wikidata
Mióng-cham lyc.trmusic.com.cn

Chiáng Pak-yàn (井柏然Yîn-vùn miàng: Jing Boran, 1989-ngièn 4-ngie̍t 19-ngit –  ) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke yên-yèn.

Kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kì yî 1989-ngièn 4-ngie̍t 19-ngit yî Liâu-nèn-sén chhut-se.

Thien-sṳ-khia̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thien-yáng ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k thi̍t-si̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • 2010-ngièn:《Nôn-nôn-sú》(暖暖手)
  • 2011-ngièn:《Chiáng Pak-yàn》(井柏然)

Chong Koet-yùng chû-ngièn ki-ngiam[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tet-chióng miàng-khiuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-kiok lâu chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Jing Boran siông-koân ke tóng-on.