Chung Khûng-chàu

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chung Khûng-chàu
鍾孔炤
Chung kung-chao
Chung Kung-Chao-1-by Ring Chang (cropped).JPG
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet thi-9 kài li̍p-fap ve-yèn
Chhiu-ngim
2016-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit
Constituency Chhiòn-koet Put-fûn-khî lâu Khièu-kî Koet-ngoi li̍p-fap ve-yèn
Kô-hiùng-sṳ Sán-ngia̍p Chúng-kûng-fi lî-sṳ-chhòng
Ngim-khì
2000-ngièn 4-ngie̍t 24-ngit – 2005-ngièn 10-ngie̍t 9-ngit
Kô-hiùng-sṳ Chṳn-fú lò-kûng khiu̍k-chhòng
Ngim-khì
2005-ngièn 10-ngie̍t 11-ngit – 2015-ngièn 12-ngie̍t 1-ngit
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1956-11-14) 1956-ngièn 11-ngie̍t 14-ngit (65-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Phîn-tûng-yen Lui-phû-hiông
Koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng
Ho̍k-li̍t
  • Sṳ̂-li̍p Mî-fò Kô-kip Chûng-ho̍k
Kîn-li̍t
  • Thòi-vân Sa̍k-yù Kûng-fi thoi-péu, sòng-vu kâm-sṳ
  • Thòi-vân Lò-kûng Chhṳn-sien chṳp-ve
  • Chhiòn-koet Sán-ngia̍p Chúng-kûng-fi lî-sṳ-chhòng
  • Kô-hiùng-sṳ Chṳn-fú Hak-kâ Sṳ-vu Ve-yèn-fi chú ve
  • Li̍p-fap-yen (thi-9 kài) ve-yèn
    (2016-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit - 2020-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit)

Chung Khûng-chàu(Chung Kong-chao, 1956-ngièn 11-ngie̍t 14-ngit –  ) chhut-se yî Thòi-vân Phîn-tûng-yen Lui-phû-hiông Hak-kâ-chông, Chûng-fà Mìn-koet chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t.