跳至內容

Edward 7-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Edward 7-sṳ.

Edward 7-sṳ (Yîn-ngî: Edward VII, 1841-ngièn  11-ngie̍t 9-ngit  – 1910-ngièn  5-ngie̍t 6-ngit ), chhiòn-miàng Albert Edward, Yîn-koet koet-vòng, Yin-thu Fòng-ti. Kì he Victoria Ńg-vòng lâu Albert chhîn vòng ke thi-ngi ke hài chṳ́ khi̍p chhòng chṳ́, chhut-sâng tông-ngièn chit pûn fûng vì Wales Chhîn-vòng, yit-chhṳ̍t-to 60 se tên-kî, he chok-vì vî ngì sṳ chhîn vòng sṳ̀-kiên chui chhòng ke koet-vòng.

Siông-kôan chok-phín

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]