Emmanuel Macron

Chhiùng Wikipedia lòi
Fap-koet Chúng-thúng Emmanuel Macron.

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron (1977-ngièn 12-ngie̍t 21-ngit -) he Fap-koet chûng-kiên-phai chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, hien-ngim (thi 25-ngim) Fap-koet Chúng-thúng. Thèu-chṳ̂ Ngiùn-hàng-kâ chhut-sṳ, 2014-ngièn 8-ngie̍t 26-ngit, kì chhut-ngim Chúng-lî Manuel Valls chṳn-fú ke Kîn-chi Sán-ngia̍p Kiên-sîn lâu Sin-sit Kî-su̍t Phu-chhòng. 2016-ngièn 8-ngie̍t 30-ngit chhṳ̀ -hi chṳn-fú phu-chhòng chṳt-vu. Kì yî 2016-ngièn 4-ngie̍t 6-ngit sṳ̀n-li̍p miàng-vì “khiung-fò chhièn-chin!” ("La République En Marche!") ke chṳn-tóng, pin-chhiâ chhai 2017-ngièn Fap-koet Chúng-thúng Sién-kí chûng sṳn-chhut, yî 39-se ke ngièn-lìn sṳ̀n-vì Fap-koet li̍t-sṳ́ sông chui ngièn-khiâng ke chúng-thúng, yî-khi̍p Nâ-pho-lûn yî lòi chui ngièn-khiâng ke Fap-koet Koet-kâ Ngièn-sú

Chó-khì sâng-fa̍t lâu kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung lâu sṳ̂-ngìn chṳt-ngia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ sâng-ngài[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ li̍p-chhòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thâm-fú[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fàn-kin[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Êu-mèn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-kâu chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yì-mìn chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-koet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ke-ngìn sâng-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]