Fà-liùng-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Fà-liùng-ngî

Walon

Koet-kâ: Pí-li-sṳ̀
Thi-khî: Fà-liùng
Sṳ́-yung ngìn-su: 600,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-tshu̍k
Lò-man Ngî-tshu̍k
Yi-thai-li Sî Lò-man Ngî-tshu̍k
Fà-liùng-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 wa
ISO 639-2 wln
ISO 639-3 wln


Fà-liùng-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Lui-phe̍t[編寫]

Thi-lî fûn-phu[編寫]

Fông-ngièn[編寫]

Ngî-yîm[編寫]

Vùn-fap[編寫]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[編寫]

Tsu-sṳt[編寫]

Tshâm-siòng[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Fà-liùng-ngî Wikipedia