跳至內容

Fú-kîn

Chhiùng Wikipedia lòi
Fú-kîn
Fú-kîn thi-khî

Fú-kîn (Ho̍k-miàng: Orcinus orca) fe̍t-chá Sat-ngìn-kîn, he Hói-thùn chûng chui-thai ke yit-chúng. Thi-khiù song ke só-yû thai-yòng chûng tû-yû fú-kîn sên-fa̍t, tshiùng pên-lâng ke Thai-sî-yòng lâu Nàm-khi̍t thi-khî to tshṳ̍t-to ngie̍t-tai hói-vet. Fú-kîn he yit-chúng fî-sòng tshûng-mìn ke Sṳ̍t-ngiuk thung-vu̍t.