跳至內容

Fú-kôa

Chhiùng Wikipedia lòi
Fú-kûa
Fú-kûa yu-miàng Liòng-kûa, he Fù-lù-khô tshṳ̍t-vu̍t, vì yit-ngièn sâng pan-yên tshó-pún. Káng, kî, ya̍p-piàng khi̍p fâ kén-phî yû yù-mô, yi̍t-sâng kién-sî. Ya̍p-é ke tshṳ̍t-kàng tha̍t-tó sâm tsṳ sṳ̍p-ngi mí, yû ńg tsṳ tshit tho tsóng-tshong tshṳ̂m-lie̍t, lie̍t-phién tshṳ̀n-thó yên-hìn, ngoi-yèn yû ki-tshṳ́. Tshûn-ha tsṳ̂ kâu khôi-fâ, tshṳ-hiùng thùng-tsu, vòng-set . Kó-sṳ̍t tshòng-thó yên-hìn, péu-mien khí-yû tô-su put tsṳ́n-tshè liû tshong-thu̍t hí. Tsúng-tsṳ́ tshông yî ngiuk-tsṳt kó-sṳ̍t tsṳ̂-tsûng, sṳ̀n-su̍k sṳ̀ yû fùng-set ke nông-kwó tsho̍k. 苦瓜又名涼瓜,係葫蘆科植物,為一年生攀援草本。莖、枝、葉柄及花梗披有柔毛,腋生卷鬚。葉仔个直徑達3至12厘米,有5至7道掌狀深裂,裂片呈橢圓形,外沿有鋸齒。春夏之交開花,雌雄同株,黃色。果實長橢圓形,表面具有多數不整齊瘤狀突起。種子藏於肉質果實之中,成熟時有紅色个囊裹著。

Thù-phién[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]