Friedrich Engels

Chhiùng Wikipedia lòi
Friedrich Engels

Friedrich Engels (Tet-ngî: Friedrich von Engels, 1820-ngièn 11-ngie̍t 28-ngit —— 1895-ngièn 8-ngie̍t 5-ngit), Hon-sṳ yîm-yi̍t Ên-kak-sṳ̂ (恩格斯), he Tet-koet ke yi-chak chhut-miàng ke chet-ho̍k-kâ, li̍t-sṳ́-ho̍k-kâ lâu sông-ngìn. Khì lâu Karl Marx he Marx chú-ngi ke chhóng-sṳ́-ngìn.