Karl Marx

Chhiùng Wikipedia lòi
Karl Marx

Karl Marx (1818-ngièn 5-ngie̍t 5-ngit – 1883-ngièn 3-ngie̍t 14-ngit), Hon-sṳ yîm-yi̍t Mâ-khiet-sṳ̂ (馬克思), he Tet-koet ke yi-chak chhut-miàng ke chet-ho̍k-kâ lâu sa-fi-ho̍k-kâ. Khì ke Marx chú-ngi he kîm-pû-ngit sa-fi-chú-ngi lâu khiung-sán-chú-ngi ke lî-lun kî-chhú.