跳至內容

Hî-sî-kâ-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Hî-sî-kâ-vòng (Hî-pak-lói-vùn:חזקיה‎, ?- tsú-tshièn 716-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-sâm ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Â-ha̍p-sṳ̂-vòng.

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hî-sî-kâ-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 715-ngièn to tsú-tshièn 687-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 716-ngièn to tsú-tshièn 687-ngièn.

Kién-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hî-sî-kâ ke fu-tshîn Â-ha̍p-sṳ̂ he yit-ke poi-ngia̍k Song-ti ke kiûn-vòng. Só-yî Hî-sî-kâ tông-tsṳn hí-tshû ke Yù-thai-koet, mò-lun tsṳn-tshṳ, chûng-kau song tû-yû khi̍t-khì het-am. Kîn-kí Sṳn-kîn ki-tsai, yîn-vi pet-fông Yî-set-lie̍t-koet pûn Â-sut-koet kûng-me̍t, Â-sut-vòng khó-yî sun-phien kûng-tá Yù-thai-koet.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]