Hò-làn Ngiùn-hàng

Chhiùng Wikipedia lòi
Hò-làn Ngiùn-hàng.

Hò-làn Ngiùn-hàng (Hò-làn-ngî: ABN AMRO) he Hò-làn chui-thai ke khiam-koet kîm-yùng kî-kèu chṳ̂-yit, chhai sṳ-kie kok-thi sat yû-fûn-kî kî-kèu. Hò-làn Ngiùn-hàng ke kûi-mù lâu kîn-chi sṳ̍t-li̍t chhai Êu-chû Ngiùn-hàng chûng phài-miàng chhièn-lie̍t.

Hò-làn Ngiùn-hàng ke chúng hàng sat chhai Â-mê-sṳ̂-thi̍t-tan ke Zuidas. Chúng-phu thai lèu kô 105 mí, he Zuidas thi-khî chui-kô ke kien-chuk. Thùng-sṳ̀ chúng hàng ya-he tai-thûng Zuidas thi-khî kîn-chi fat-chán ke chú-yeu thûng li̍t chṳ̂-yit.

Hò-làn Ngiùn-hàng ke kôn-fông phiêu-tsì he thai-siá-sṳ-mû “ABN AMRO”. Thùng-sṳ̀, thai phu-fûn ke Hò-làn po-chṳ́ sṳ́-yung “ABN Amro” ke piâng-siá lòi péu-sṳ Hò-làn Ngiùn-hàng.