跳至內容

HTC

Chhiùng Wikipedia lòi
Fên-tha̍t Koet-chi Thien-chṳ́ Kú-fun Yû-han Kûng-sṳ̂.

Fên-tha̍t Koet-chi Thien-chṳ́ Kú-fun Yû-han Kûng-sṳ̂ (Yîn-ngî: HTC Corporation, kién-chhṳ̂n Fên-tha̍t-thien, Yîn-ngî: HTC), phín-phài sṳ́-yung miàng-chhṳ̂n, lòi-chhṳ khî-ngia̍p chui-chhû Yîn-vùn miàng-chhṳ̂n "High-Tech Computer Corporation", he Thòi-vân yit-kâ khiam-koet chṳ̂-sín khô-kî Kûng-sṳ̂, chú-yeu chhiùng sṳ Chṳ-fi-hîn Sú-kî, phìn-pán thien-nó, thien-chṳ́ sán-phín tén chṳ̂ chṳ-chho lâu siau-tshiû. 1997-ngièn 5-ngie̍t 15-ngit sṳ̀n-li̍p yî Thòi-vân Thò-yèn-sṳ, vì vî sṳ̀n thien-chṳ́ chón thèu chṳ̂ Kûng-sṳ̂. Chó-khì chôn-chu yî thoi kûng-ngia̍p-vu, chṳ̂-heu chhai 2006-ngièn 6-ngie̍t khôi-sṳ́ thûi chhut chhṳ chhóng phín-phài ke Chṳ-fi-hîn Sú-kî, yù thoi kûng sông chón hîn vì phín-phài sông. Fên-tha̍t-thien chhai 2011-ngièn sín-suk fat-chán, pin miàng lie̍t Best Global Brands chhiòn-khiù phín-phài ka-chhṳ̍t phài-hàng póng thi 98 miàng, yî chhêu-ko 15% chṳ̂ chhiòn-khiù sṳ cham sut chhṳ̂n pa Android chok-ngia̍p hì-thúng sṳ-chhòng (tông ngièn thu Android chok-ngia̍p hì-thúng sṳ cham sut kiên tha̍t 42%) sṳ̀n-vì chhiòn-khiù tî-miàng Sú-kî sâng-sán sông, chúng chhut fo liòng tha̍t-to 4,500 van kî chṳ̂ phú. Hien-sṳ̀ thien-chṳ́ sán-phín ta̍p chai Android khi̍p Windows Phone lióng-thai chok-ngia̍p hì-thúng vì-chú, ya-he khôi-piong Sú-kî lièn-mèn ke chhóng-sṳ́ sṳ̀n-yèn chṳ̂-yit. 2013-ngièn hí, fên tha̍t thien sṳ cham sut tiet chhut chṳ-fi Sú-kî sṳ-chhòng sṳ-chhòng 10 thai sâng-sán sông yî-ngoi, pin liu̍k tet khûi sún.