Hak-ngî Sṳn-kîn: Hien-thoi Thòi-vân Hak-ngî Yi̍t-pún

Chhiùng Wikipedia lòi

Hak-ngî Sṳn-kîn: Hien-thoi Thòi-vân Hak-ngî Yi̍t-pún (客語聖經:現代台灣客語譯本, Yîn-ngî: Hakka Bible: Today's Taiwan Hakka Version), Thòi-vân Sṳn-kîn Kûng-fi lâu Chóng-ló Kau-fi chúng-fi Hak-kâ Siên-kau Ve-yèn-fi ha̍p-chok chhut-pán ke. Li̍t-kîn ngi-sṳ̍p-liuk ngièn ke fân-yi̍t li̍t-chhàng, chiông-chhai 2012-ngièn si-ngie̍t ngi-sṳ̍p-ngi ngit Sîn-chuk Kâu-thûng Thai-ho̍k chhut-pán. Fân-yi̍t kie-va̍k chhiùng 1985-ngièn khôi-sṳ́.

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]