Kî-hài Kûng-chhàng

Chhiùng Wikipedia lòi

Kî-hài Kûng-chhàng he li-yung vu̍t-lî thin-li̍t vì kî-hài ne-thúng tsok fûn-sak, sat-kie, sên-sán khi̍p vì-siû ke kûng-chhàng ho̍k-khô. Liá-ke ho̍k-khô yêu-khiù ho̍k-yèn yin-yung li̍t-ho̍k, ngie̍t-ho̍k, vu̍t-tsṳt lâu nèn-liòng sú-hèn tén-tén kî-tshú khô-ho̍k ngièn-lî yû kiúng-kù ke ngin-sṳt, pin li-yung ti-shit fûn-sak tshin-thai lâu thûng-thai vu̍t-tsṳt hì-thúng, tshóng-tsho, sat-kie sṳ̍t-yung ke tsông-tsì, sat-phi, hi-tshòi, hi-khien, kûng-khí tén-tén. Kî-hài Kûng-chhàng ke ti-shit khó-yî yin-yung yî khì-tshâ, fî-kî, khûng-thiàu, kien-tsuk, khiâu-liông, kûng-ngia̍p ngì-hi khi̍p kî-hi.