Kîm-pû-ngit

Chhiùng Wikipedia lòi

Kîm-pû-ngit (今晡日)[1], me ôn-to Kîm-ngit (今日), Kîm-pû (今晡) lâu Kîm-têu (今兜), he kîm-ha tông-chhai kîn-li̍t-tên ke liá-yit-ngit. Kîm-pû-ngit he chhô-pû-ngit ke thiên-kông-ngit, me he thiên-kông-ngit ke chhô-pû-ngit.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Kîm-pû-ngit siông-koân ke tóng-on.