Thiên-kông-ngit

Chhiùng Wikipedia lòi

Thiên-kông-ngit (天光日)[1], me ôn-to Sṳ̀n-chêu-ngit (晨朝日) lâu Sèu-chó (韶早), me chit-he kîm-pû-ngit ko-heu ke ke-yit-ngit, he vi-lòi ke yit phu-fun.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "天光日 - 臺灣客家語常用詞辭典". Archived from the original on 2024-03-29. 2024-01-20 chhà-khon. 

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Thiên-kông-ngit siông-koân ke tóng-on.