Kô-hiùng Chhia̍p-yun

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Kô-hiùng Chhia̍p-yun" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"高雄捷運" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Kô-hiùng Chhia̍p-yun
Kô-hiùng Chhia̍p-yun

Kô-hiùng Chhia̍p-yun he Chûng-fà Mìn-koet thi-ngi-chak yàng yun ke chhia̍p-yun, thèu-chak ke kî-chhòng lièn-lok kuí-tho hì-thúng, Kô-hiùng-sṳ-khî vì chûng-sîm, pin tui Kô-hiùng-sṳ ke kau-khî fu̍k-vu, thùng-sṳ̀ ya-he Kô-hiùng Koet-chi Kî-chhòng ke kî-chhòng lièn-lok kuí-tho hì-thúng.

Lu-sien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kô-hiùng Chhia̍p-yun

Kô-hiùng Chhia̍p-yun yû sâm-thiàu lu-sien, chhiu-he Kit-sien(O, 橘線), Fùng-sien(R, 紅線), lâu Fàn-chhong Khiâng-kuí(C, 環狀輕軌).