Kông-thièn Vú

Chhiùng Wikipedia lòi
Kông-thièn Vú
Chhut-se-ngit 1962-ngièn 6-ngie̍t 15-ngit Edit this on Wikidata (61-se)
Koet-sit Ngi̍t-pún Edit this on Wikidata
voi kóng Ngi̍t-pún-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu Q118189680 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 小孩子學生 Edit this on Wikidata
Hiûng-thi chí-moi 小珠 Edit this on Wikidata

Kông-thièn Vú(剛田武, Ngi̍t-ngî: 剛田 武, Goda Takeshi), phe̍t-miàng Kî-ôn (技安), Phang-fú (胖虎), he Ngi̍t-pún chho̍k-miàng ke màn-va̍k chok-phín 《Doraemon》(哆啦A夢) ke Chhṳ-kok, Sṳ̂n-thí khiòng-khien, oi khî-fu ngìn, tá-ngìn sṳ̀ sòng-sòng yung khièn-thèu. Yû-sṳ̀n-sṳ̀ chhai thùng-ho̍k fûn ngoi-ngìn khî-fu sṳ̀ ya-voi chhut-lòi ke thùng ho̍k. oi chhong-kô lâu chú-sṳ̍t, m̀-tî chhàng-thu chhâ-kín. yû-khì he chhong-kô, mò-ngìn nai-tet-hò. Yù-tiám hàn-yúng, tông pha chhṳ-kâ ke â-mê.

Ngìn-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sâng-ngit(生日)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • 6-ngie̍t 15-ngit.

Yù-tiám(優點)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • Li̍t-hi thai

Khiet-tiám(缺點)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]