Katowice

Chhiùng Wikipedia lòi
Katowice.
Katowice.

Khà-thok-vì-chṳ (Pô-làn-ngî: Katowice; fat-yîm: [katɔ'vʲitsɛ], Tet-ngî: Kattowitz) vi-yî Pô-làn nàm-phu Sî-lî-sî-â-sén, he yit-chho Li̍t-sṳ́ yû-kiú ke sàng-sṳ. Tông-thi chú-yeu mòi-than chṳ̂-ngièn fûng-fu, sán mòi cham Pô-làn chhiòn-koet ke 98% yî-sông, yîn-chhṳ́ yû “Pô-làn mòi-tû ” chṳ̂-chhṳ̂n. Khà-thok-vì-chṳ yî 1999-ngièn khôi-sṳ́ tû-he Sî-lî-sî-â-sén ke hàng-chṳn Sú-fú lâu chṳn-fú ke só-chhai-thi, yî-chhièn he Sî-lî-sî-â-sén ke chang-sṳt Sú-fú. Khà-thok-vì-chṳ he Sông Sî-lî-sî-â kûng-ngia̍p-khî ke chú-yeu sàng-sṳ, Khà-thok-vì-chṳ sàng-sṳ lièn-mièn-khî ke chú-yeu phu-fûn. Kâi sṳ ngìn-khiéu 321,163 ngìn, yì Khà-thok-vì-chṳ sàng-sṳ khiùn chet-yû 3,487,000 ngìn-khiéu (2004-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]