跳至內容

Mòi-than

Chhiùng Wikipedia lòi
Mòi-than.

Mòi-than (Hon-ngî: 煤炭Yîn-ngî: Coal) he yit-chúng khó-yên ke vû-set fe̍t chûng-het-set chhṳ̀m-chit-ngâm, án-ngiòng ke chhṳ̀m-chit-ngâm thûng-sòng he fat-sâng chhai mòi-chhòng fe̍t mòi-chhèn ke ngâm-sa̍k thi-chhèn chûng fe̍t khóng-mak chûng. Mòi-than chú-yeu he yù thàn, khîn, liù, yông lâu tham kèu-sṳ̀n.