跳至內容

Ke-ngìn Fòng-fu Sat-phi

Chhiùng Wikipedia lòi
Ke-ngìn Fòng-fu Sat-phi.
Ke-ngìn Fòng-fu Sat-phi.

Ke-ngìn Fòng-fu Chông-phi (Yîn-ngî: Personal Protective Equipment, PPE) he chṳ́ chhai pó-fu chhôn-tai-chá ke sṳ̂n-thí miên-su sông-hoi fe̍t kám-ngiam ke fòng-fu-fu̍k, thèu-khui, fu-muk-kiang fe̍t khì-thâ fu̍k-chông fe̍t sat-phi. Fòng-fu sat-phi yin-tui ke ngùi-hoi pâu-koat vu̍t-lî, thien-hì, ngie̍t, fa-ho̍k, sâng-vu̍t ngùi-hoi lâu khûng-hì chhòn-pô ke khò-lia̍p-vu̍t. Ke-ngìn Fòng-fu Chông-phi ke muk-tit he chhai kûng-chhàng khúng-chṳ lâu hàng-chṳn khúng-chṳ fe̍t mò yû-háu ke chhìn-khóng hâ, kám-séu yèn-kûng su-to ngùi-hoi ke fûng-hiám, yî chiông liá-têu fûng-hiám kong-tâi to cho-tet chiap-su ke súi-phìn.