Koân-thu Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kôan-thu Chham

Koân-thu Chhàm (關渡站) vi-yî Thòi-vân Thòi-pet-sṳ Pet-thèu-khî, vì Thâm-súi Sin-ngi-sien (Thâm-súi-sien) ke Tshia̍p-yun Chhâ-chhàm. Ko-hi Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k Thâm-súi-sien yi̍t chên yî chhṳ́ chhú sat yû-kôan thu chhâ-chhàm.

Chhâ-chhàm Kèu-chho[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kôan-thu Chham
Kôan-thu Chham

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]