跳至內容

Koet-chi Thai-khûng Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
Koet-chi Thai-khûng Chhàm.

Koet-chi Thai-khûng Chhàm (國際太空站, Yîn-ngî: International Space Station) he yit-ke chang-chhai tâi thi-khiù khwuí-tho kien-chho ke Koet-chi ngiên-kiu sat-sṳ̂, kie-va̍k yù liuk-ke koet-chi thai-khûng kî-kèu ha̍p-chok lièn-ha̍p thôi-chin, liá liuk-ke kî-kèu fûn-phe̍t he: Mî-koet Koet-kâ Hòng-khûng Ki-thai Khûng-chúng-shù, Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Thai-khûng-khiu̍k, Ngi̍t-pún Yî-chhiu Hòng-khûng Ngiên-kiu Khôi-fat Kî-kèu, Kâ-nâ-thai Thai-khûng-khiu̍k, Êu-chû Thai-khûng Chúng-shù (sṳ̀n-yèn koet Yîn-koet, Oi-ngì-làn, Phù-thò-â, O-thi-li lâu Fûn-làn mò chhâm-kâ Koet-chi Thai-khûng Chhàm kie-va̍k.