Kuk-fûng Séu-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kuk-fûng Séu-ngièn
谷風少年
The Youth!
Phiên-khia̍k Fùng Kâ-kiûn
Thô-yên Chû Hiáu-phên
Chú-yên Yù Kiûn-phìn, N̂g Chṳn-thit, Lìm Yí-siên, Hí Yìn-khiet(Chhṳ̀n Chṳ́-kiûn),
Chhî Li-vûn, Fùng Khì-yòng, Liû Ngì-kîm, Chhia Yî-vî, Vûn kit-hîn
Chṳ-chok koet-kâ  Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)
Ngî-ngièn Koet-ngî, Hak-kâ-ngî, Ngièn-chhu-mìn-ngî
Phiêu-ngî Ngài-ke chhiâng-chhûn tông yû-sṳ! ngì ke chhiâng chhûn, yu fat-sâng ko nâ-têu sṳ?
Si̍p-sú 20-si̍p
Chhòng-thu 50 fûn (hàm kóng-ko)
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìn Vòng Hién-pin
Chṳ-chok kûng-sṳ̂ Sṳ̀n-tha̍t Yáng-chhiong Chṳ-chok Yû-han Kûng-sṳ̂
Hak-kâ Thien-sṳ-thòi Sú-pô


Thù-chhiong kak-sṳt Phiêu-chún va̍k-chṳt thien-sṳ
Sâng-yîm kak-sṳt Li̍p-thí-sâng
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2016-ngièn 3-ngie̍t 28-ngit  (2016-03-28)-2016-ngièn 4-ngie̍t 28-ngit  (2016-04-28)
Thòi-vân fên-kôn Thien-sṳ Sú-pô
Thù-chhiong kak-sṳt Phiêu-chún va̍k-chṳt thien-sṳ
Sâng-yîm kak-sṳt Li̍p-thí-sâng
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2016-ngièn 4-ngie̍t 3-ngit  (2016-04-03)-2016-ngièn 8-ngie̍t 14-ngit  (2016-08-14)
Sên-ví Ngu-lo̍k-thòi Sú-pô
Thù-chhiong kak-sṳt Kô-va̍k-chṳt thien-sṳ
Sâng-yîm kak-sṳt Li̍p-thí-sâng
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2016-ngièn 4-ngie̍t 5-ngit  (2016-04-05)-2016-ngièn 5-ngie̍t 3-ngit  (2016-05-03)

Kuk-fûng Séu-ngièn (谷風少年, Yîn-ngî: The Youth!) he 2016年 Thòi-vân ngiéu-chhiong-khia̍k.

|group4 = Chu-kiok
|list4  =① he lî-pai Pat-tiám-tóng;② he hói-ngoi thien-sṳ-khia̍k}}