Yùn-táng-thiên hàn Làm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Yùn-táng-thiên hàn Làm
雲頂天很藍
Somewhere Over The Sky
Kak-sṳt Káu-yèn, sa-fi koân-fài
Phiên-khia̍k Vòng Yí-kâ
Thô-yên Lí Tín
Chú-yên Yâu Hàm-ngî, Chông Sû-ví, Kú Pin
Chṳ-chok koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Ngî-ngièn Koet-ngî, Hak-ngî
Phiêu-ngî Chhai thùng thiên-khûng chui chiap-khiûn ke séu-ho̍k mî-sâ tû kói-pien thit
Si̍p-sú 20-si̍p
Chhòng-thu 50 fûn (hàm kóng-ko)
Phién-thèu-khiuk Kiung Sîm-yî Tá-pông Ngì (打幫你)
Phién-mî-khiuk Chên Ngâ-kiûn Ngì yit-ke-ngìn Ngài yit-ke-ngìn (你一個人 我一個人)
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìn Lò Chṳ-yuk
Kâm-chṳ Thông Sin-yùng
Chṳp-hàng chṳ-chok Fùng Sâm-kui
Chién-si̍p Chông Fúi-khî , N̂g Chṳ̂-yîn
Ngoi-kín Thòi-vân Sîn-pet-sṳ
Ngiap-yáng Lìm Koet-fà
Chṳ-chok kûng-sṳ̂ Thai-chhôn Thai-li̍p Sú-vi Yáng-yîm Kú-fun Yû-han kûng-sṳ̂
Phi-yîm


Sú-pô phîn-tho Hak-kâ Thien-sṳ-thòi
Thù-chhiong kak-sṳt Phiêu-chún va̍k-chṳt thien-sṳ
Sâng-yîm kak-sṳt Li̍p-thí-sâng
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2011-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit  (2011-03-08)-2011-ngièn 4-ngie̍t 11-ngit  (2011-04-11)
Siông-koân chiet-muk
Siông-koân chiet-muk Fâ-su hâ ke Yok-thin
Khiên Chṳ́-yàu ke Sú

Yùn-táng-thiên hàn Làm (雲頂天很藍, Yîn-ngî: Somewhere Over The Sky) he 2011-ngièn Thòi-vân ngiéu-chhiong-khia̍k.

|group4 = Chu-kiok
|list4  =① he lî-pai Pat-tiám-tóng;② he hói-ngoi thien-sṳ-khia̍k}}