Lâng-chan

Chhiùng Wikipedia lòi

Lâng-chan he chṳ́ chhai Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan yî-heu, Mî-koet tai-thèu ke chṳ̂-pún chú-ngi koet-kâ lâu Sû-lièn tai-thèu ke sa-fi chú-ngi koet-kâ chṳ̂-kiên ke chṳn-chhṳ tui-khong.