Mâ-liuk-kap-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Mâ-liuk-kap-sṳ.
Mâ-liuk-kap-sṳ.

Mâ-liuk-kap-sṳ (馬六甲市, Mâ-lòi-ngî: Bandar Melaka) he Mâ-lòi-sî-â Mâ-liuk-kap-chû ke sú-fú. Chû hàng-chṳn lâu fat-chán chûng-sîm pâu-koat sú-sit phu-chóng phan-kûng-sṳt, li̍p-fap-fi tû chhai Mâ-liuk-kap-sṳ. 2008-ngièn 7-ngie̍t 8-ngit Mâ-liuk-kap-sṳ khi̍p Pîn-sàng-chû sú-fú Khiâu-chhṳ-sṳ‎ khiung-thùng pûn lie̍t-ngi̍p Sṳ-kie Vùn-fa Vì-sán Miàng-liu̍k.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Melaka 03.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]