Mâ-tshâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Mâ-tshâ

Mâ-tshâ 馬車 ke li̍t-sṳ́ khi̍t-khì kiú-tshòng, têu lâu ngìn-lui ke vùn-mìn yit-yong tshòng-kiú. Tì kú-tsó Lò-mâ Ti-koet, fàn-yùng ke Kîn-tsi lâu Mo-yi sî-yeu siên-tsin yì-yèn su-liòng khi̍t-thai ke liu̍k-thi yun-sû kûng-khí. Kûng-ngièn tshièn yit sṳ-ki, Lò-mâ ke tsṳ-tshâ fat-hien Set-ngì-thi̍t-ngìn ke si-lin-tshâ, pin tsai-kâ kói-kiet.