Ma̍k Kâ-thì

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Ma̍k Kâ-thì.

Ma̍k Kâ-thì (麥嘉締, Divie Bethune McCartee, 1820-ngièn -1900-ngièn 7-ngie̍t 17-ngit), he yit-miàng Mî-koet yî-liàu Chhòn-kau-sṳ, Mî-pet Chhòng-ló-fi chui-chó phai-vông Chûng-koet ke Chhòn-kau-sṳ chṳ̂-yit, Yî-ho̍k Pok-sṳ. 1844-ngièn 6-ngie̍t, tí-tha̍t Nèn-pô, chhai yù-sṳn-kôn nui sṳ̂ yî chhòn-kau. Kì fân-yi̍t liáu thi-yit-pún Nèn-pô fông-ngièn ke 《Lu-kâ Fuk-yîm》, yu yit-thu tâm-ngim Mî-koet chu Nèn-pô ke sú-ngim liâng-sṳ, Yù-chṳn-khiu̍k chú-chṳn, yî-khi̍p Chhîn-thìn chhut-sṳ́ Ngit-pún khîm-sṳ́ ke ku-mun. 1845-ngièn, Ma̍k Kâ-thì chhai Nèn-pô chhóng-phan chhùng-sin ngi-shu̍k (the Ningpo Boy’s Academy/Boarding School), kâi káu yî 1867-ngièn chhiên-vông Hông-chû, kói-miàng vì Yuk-Yîn Ngi-shu̍k (Hangchow Presbyterian Boys' School), chit Chṳ̂-kông Thai-ho̍k ke chhièn-sṳ̂n. 1850-ngièn to 1853-ngièn, Ma̍k Kâ-thì liu̍k-sa phiên-chho̍k liáu 《Phìn-ôn Thûng-sû》4 chhak, yù Chhòng-ló-fi ke fâ-fà Sṳn-kîn sû-fòng chhut-pán, kie-shàu Thiên-vùn, hì-siong sòng-sṳt. Kì tui Chûng-koet Pok-vu̍t-ho̍k ya phó-yû ngièn-kiu, chhai Â-chû vùn-fi ke khan-vu̍t sông fat-péu put-séu lun-vùn, khì-chûng yû 33 phiên hì-yung chûng-vùn tshòn siá. 1872-ngièn, Ma̍k Kâ-thì chhièn-vông Ngit-pún, tâm-ngim Tûng-kîn Ti-koet Thai-ho̍k fap-li̍t kiâm Pok-vu̍t-ho̍k Kau-su.