跳至內容

Madhya Pradesh

Chhiùng Wikipedia lòi
Madhya Pradesh.

Madhya Pradesh (Hindi-ngî: मध्य प्रदेश, Là-tên sṳ-mû chón-siá: Madhya Pradesh). Yin-thu chûng-phu ke yit sén. Chhai Deccan kô-ngièn lâu hèn hò phìn-ngièn chṳ̂-kiên. Sú-fú Bhopal. Pâng kin-nui yû sú thiàu hò-liù liù kîn. 16-17 Sṳ-ki sṳ̀ yù Gondi-ngìn thúng-chhṳ. 18 Sṳ-ki yù Maratha-ngìn thúng-chhṳ. 1820-ngièn chó-yu pûn Yîn-koet-ngìn cham-liâng. 1903-1950-ngièn chhṳ̂n Tûng-ông-sén lâu Berar . 1956-ngièn kîn-kí pâng chhùng-sîn va̍k-fûn-fap lin hìn-sṳ̀n. Pâng Ngi-fi vì yit yen chṳ, yù 230 ngìn chû-sṳ̀n. Tûng-ông pâng sṳ̍t-sṳ̂ liáu fên thai ke kon khói kie-va̍k. Nùng chok vu̍t sṳ̀n sán kâm tsà yù chhoi khi̍p mièn-fâ; sên-hiuk sṳ̀-yông chet vì chû. Kin-nui tô sêm-lìm. Yû lien kòng kûng-ngia̍p, thien-chṳ́ kûng-ngia̍p, chṳ lî kûng-ngia̍p, chho chṳ́, kî chhòng kûng-ngia̍p, sṳ̍t-phín kâ kûng, sú kûng ngi phín, fóng chṳt kûng-ngia̍p khi̍p kûng-ngia̍p ngièn-fat kî-kèu. Khóng sán yû mòi khóng, thiet khóng, màng khónglî tshàu thú.