Manganese

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Màng)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Màng

Màng (錳) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Mn, ngièn-tsṳ́ su-muk he 25, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi ngi-sṳ̍p-ńg vi.