Man-fa-kâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngi̍t-pún ke Man-fa-kâ

Man-fa-kâ (Hon-sṳ: 漫畫家) he chhóng-chok lâu va̍k man-fa ke ke-têu ngìn.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]