Ngi̍t-pún Man-fa-kâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngi̍t-pún ke Man-fa-kâ

Ngi̍t-pún Man-fa-kâ (Hon-sṳ: 日本漫畫家) he chhóng-chok lâu va̍k man-fa ke ke-têu Ngi̍t-pún-ngìn.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]